Join GayCities, the fun way to discover the world

See where your friends and people like you are going and what they say about places and events worldwide.

Gay Prague


« See All Prague Events
OMG Party - Made in Brazil
Saturday Feb 16, 2013 10:00pm-1:00am in Prague
OMG Party – Made in Brazil

Sobota / Saturday 16/02/13
Start: 22:00h / 10pm
Klub / venue: Mecca, U Pr?honu 3, Prague
____________________________________________________________

P?ij?te alespo? na chvíli zapomenout na mrazivé zimní po?así a p?eneste se s námi na jednu noc na slunné pláže Rio de Jainera.
OMG party p?ináší edici Made in Brazil.

O žhavé brazilské rytmy se za DJským pultem postarají okouzlující dvoj?ata O’Halley Brothers p?vodem ze Sao Paula, kte?í i p?es sv?j nízký v?k mají za sebou n?kolikaletou kariéru a v sou?asné dob? jsou rezidenty moskevské party Matinné, která je jednou z nejv?tších a nejznám?jších gay party na sv?t?.

T?šit se m?žete na nápadité dekorace, díky kterým se budete cítit opravdu jako na Copacaban?, sexy svalnaté tane?níky, ale i brazilské drinky jako nap?íklad Caipirinha. Samoz?ejm? nebude chyb?t Meccanicci, který je jedním z DJského dua OMGeez a party odstartuje Pekos, který je oblíbeným rezidentním DJem klubu Mecca.
____________________________________________________________

Forget for a moment about the chilling winter weather and carry with us for night to the sunny beaches of Rio de Jainero. OMG party brings edition Made in Brazil.

The glowing Brazilian rhythms will bring the charming twins O’Halley Brothers. O’Halley Brothers are originally from Sao Paulo and despite their young age have already several years of DJ career behind them. They are currently residents of Matineé Moscow, which is one of the largest and most famous gay parties in the world.

Look forward to creative decorations that will make you feel truly like at the Copacabana beach, sexy muscle dancers but also Brazilian drinks such as Caipirinha.
The party will start with Pekos, who is a popular resident DJ of the club Mecca and Meccanicci (former OMGeez) will pump up the atmosphere till the morning.
____________________________________________________________

DJ Line-Up and Performance

? O’Halley Brothers /Brazil/
? Pekkos / Mecca/
? Meccanicci /resident/
? Sexy OMG go-go's
____________________________________________________________

DRESS CODE: Green and yellow outfits!

VSTUPNÉ / ENTRANCE: (18+)
100,- K? - p?edprodej / presale*
190,- K? - na míst? / door
390,- K? - V.I.P. p?edprodej / V.I.P. presale*
590,- K? - V.I.P. na míst?/ V.I.P. door

*P?edprodej v / presale at:
? online http://tickets.mecca.cz/cs/a/75
? cafe-cafe (Rytí?ská 10)
Omezené množství / presale limited.
____________________________________________________________

Bu? VIP
• rychlý vstup do klubu
• VIP šatna zdarma
• horní patro vyhrazené pouze pro VIP hosty
• welcome drink
• VIP bar
• VIP p?íslušenství

Rezervace stol?:
reservation@mecca.cz, tel: +420 734 155 300
____________________________________________________________

VIP benefits
• special fast track to the club
• VIP dress room free of charge
• chill-out floor reserved only for VIP guests
• welcome drink
• VIP bar
• VIP rest-rooms

Table reservation:
reservation@mecca.cz, tel: +420 734 155 300

____________________________________________________________

OMG Párty to je ? k nespoutané gay zábav?!
OMG Party is a passionate ? for gay fun!

Tags: Nightlife

plus minus toggle

OMG Party Prague
Mecca, U Pr?honu 3
Prague 17000

Event on Facebook


WHAT'S NEARBY

Hilton Prague Hotel -1
Pobrezni 1

SAUNA LABYRINT 3.17
Pernerova 4

CITY FOX 0
Pribenicka 12

RENT BOYS CLUB TEMPLE 2.5
Seifertova 3

KAFIRNA U CESKEHO PANA 2
Kozi 13